+386 (0)41 688 332

POLITIKA KAKOVOSTI

V podjetju GROPLAST d.o.o. smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, okoljsko politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu kot sestavni del politike kakovosti
Pri našem delu nas vodijo naše temeljne vrednote in sicer:
• integriteta in etika ter nepristranskost in neodvisnost,

• izpolnjevanje pričakovanj naših odjemalcev,

• smo odgovorni do svojega dela, stalno vlagamo v znanje in skrbimo za razvoj kompetenc zaposlenih,

• nenehno izboljšujemo procese, tehnologijo, proizvode in storitve,

• skrbimo za zagotavljanje kakovosti procesov, proizvodov in storitev s postavljanjem merljivih ciljev,

• zagotavljamo ustrezne vire, ki omogočajo doseganje ciljev in izvajanje politike kakovosti,

• upoštevamo pobude in ideje vseh zainteresiranih strani,

• učinkoviti procesi ter nenehne izboljšave na vseh področjih našega delovanja

• sledimo zahtevam standardov ter drugim zakonskim zahtevam s področja našega dela ter varnosti in zdravja pri delu.

Zagotavljamo in izpolnjujemo standard ISO 9001:

GROPLAST d.o.o.

Drenov Grič 4A
1360 Vrhnika
KONTAKT:
Email: info@groplast.si
Tel.: +386 1 7553 893
GSM: +386 41 688 332
Davčna številka: SI81635389
Matična številka: 5713129000
Copyright © Groplast d.o.o.